SATGURU SWAMI SHANTI PRAKASH JI MAHARAJ´S AARTI

Om Jai Guru Shanti Prakash, Swami Jai Guru Shanti Prakash,
Prem Ke Saagar, Satguru Mere, Man Mein Karo Nivas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...

1. Maat Pita The Dharam Ke Moorat, Upja Poot Sapoot,
Swami Upja Poot Sapoot, Bachpan Mein Hi Man Mein Jaagee, Krishan Darsh Ki Pyaas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...

2. Teonram Ke Shri Charnon Mein, Jeevan Saunp Diya,
Swami Jeevan Saunp Diya, Unki Daya Se Param Pad Payaa, Adbhut Kiya Vikas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...

3. Ved Vani Aur Guru Vani Ka, Paya Gyan Bhandar,
Swami Paya Gyan Bhandar Prem Prakash Mandal Mein Chamke, Suraj Sam Sukh Raas,
Om jai Guru Shanti Prakash...

4. Desh Videsh Mein Bharman Karke, Sabh Ko Moh Liya,
Swami Sabh Ko Moh Liya, Satnam Saakhi Mantra Japa Kar,Kaati Jam Ki Phaas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...

5. Desh Dharam Ki Raksha Ke Hit, Sabh Kuch Tyaag Diya,
Swami Sabh Kuch Tyaag Diya, Deen Janon Ki Sewa Mein Hi, Paya Param Hulaas.
Om Jai Guru Shanti Prakash...

6. Ekadeshi Aur Gau Seva Ka, Khoob Kiya Prachar,
Swami Khoob Kiya Prachar, Kan Kan Mein Shri Krishna Ko Dekha, Kiya Bhed Bharam Naas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...

7. Jo Jo Darash Kare Satguru Ka, Man Mein Rakh Vishwasm,
Swami Man Mein Rakh Vishwas, Aasha Uski Pooran Hove, Kaaraj Hovan Raas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...

8. Pooran Shradha Se Jo Premee, Aarti Yah Gaave,
Swami Aarti Yah Gaave, Sukh Sampati Aur Sumati Paave, Amrapur Ho Vaas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...

Om Jai Guru Shanti Prakash, Swami Jai Guru Shanti Prakash,
Prem Ke Saagar Satguru Mere, Man Mein Karo Nivas,
Om Jai Guru Shanti Prakash...