SATGURU SWAMI SARVANAND JI MAHARAJ´S AARTI

Om jai Guru Sarvanand, Swami jai Guru Sarvanand,
Dharam Karam Kaa De Upadesha, kate yama je phand
Om jai guru Sarvanand...

1. Tum Ho Data deen Dayalu, Sabh Ke Hitkari,
Swami Sabh Ke Hitkari, Shesh Sharda Nit Gun Gaave, Mahma At Bhari,
Om jai Guru Sarvanand...

2. Tanpar Chola Gedoo Rang Ka, Sar Pe Jata Dhaari,
Swami Sar Pe Jata Dhaari Kar Kamlon mein Laathi Sohe, Mohe Nar Nari,
Om jai Guru Sarvanand...

3. Apne Guru Ke Nij Vachnon Ko, Ghar Ghar Pahuchaaya,
Swami Ghar Ghar pahuchaaya, Bhoole Bhaatke Deen Janon Ko Sat Marg Laya,
Om jai Guru Sarvanand...

4. Adham Udharan Kasht Nivaran Bhagtan Bhav Haari.
Swami Bhagtan Bhay Haari, Bhav Jal Taran Paar Utaran, Kaaran Deh Dhari,
Om jai Guru Sarvanand...

5. Desh Videsh Mein Bharman Karke, Bhagti Phahalee,
Swami Bhagti Phahalee, Soham Shbad Ka Mantra De Vah, Jyoti Dikhlayee,
Om jai Guru Sarvanand...

6. Ajar Amar Aur Aj Avnashee, Ghat Ghat ke Gyata,
Swami Ghat Ghat ke Gyata Kan Kan Main Tum Sarvavyaapak, Pooran Guru Data,
Om jai Guru Sarvanand...

7. Param Udaree Par Upkaree, Amrapur Vasi,
Swami Amrapur Vasi, Sharan Tumhare Jo Jan Aave, Paave Sukh Raasee,
Om jai Guru Sarvanand...

8. Teonram Ke Kripa Patra, Tum Ho Bhagti Bhandar,
Swami Tum Ho Bhagti Bhandar, Guru Bhagat Ban Guru Bhagti Ka Khoob Kiya Prachar,
Om jai Guru Sarvanand...

9. Pooran Guru Ki Poori Aarti, Jo Jo Nar Gaave,
Swami Jo Jo Nar Gaave, Paap Taap Santaap Mitakar, Pooran Pad Paave.
Om jai Guru Sarvanand...

Om jai Guru Sarvanand, Swami Jai Guru Sarvanand,
Dharam Karam Ka De Updesha Kaate Yam Ke Phand,
Om Jai Guru Sarvanand...